Navodila za izdelavo in merila za ocenjevanje predstavitve s plakatom/ppt

NAVODILA ZA IZDELAVO PLAKATA

Navodila za izdelavo plakata 2.-3. razred

Navodila za izdelavo plakata 4.-5. razred

 

NAVODILA ZA IZDELAVO POWERPOINT PREDSTAVITVE 

Navodila za izdelavo PowerPoint predstavitve

 

MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PREDSTAVITVE TEME S PLAKATOM/ PPT

Merila in kriteriji za ocenjevanja predstavitve s plakatom 4.-5.razred