Arhivi Kategorije: Dokumenti

Šolski pravilniki in obrazci

HIŠNI RED

PRAVILA HIŠNEGA REDA

VZGOJNI NAČRT

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

PREHRANA                                                                                                                                                     

Obrazec – prijava_na_prehrano

Obrazec – prijava učitelja na šolsko prehrano

Obrazec – dietna prehrana

Obrazec – občasno kosilo

Obrazec – preklic prijave na šolsko prehrano

Obrazec – izguba kartice, gesla

ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE                                                                             

PLAČILO SEPA                         

Obrazec – soglasje za SEPA direktno bremenitev

STATUS UČENCA     

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti    

ŠOLSKI SKLAD 

Vloga za dodelitev subvencije šolskega sklada

eASISTENT

Prijavnica eAsistent

ODSOTNOST OD POUKA NAD 5 DNI

Obrazec – odsotnost od pouka nad 5 dni

KLJUČ GARDEROBNE OMARICE

Obrazec – prijava izgube in naročilo novega ključa