Arhivi Kategorije: Šolski okoliš

Šolski okoliš

V okoliš podružnične šole Hruševje sodijo naselja: Brezje pod Nanosom, Dilce, Goriče, Hrenovice, Hruševje, Landol, Mala Brda, Malo Ubeljsko, Rakulik, Razdrto, Sajevče, Slavinje, Strane, Studenec, Šmihel pod Nanosom, Velika Brda in Veliko Ubeljsko.

Okoliš podružnične šole s prilagojenim programom zajema: občine Postojna, Pivka, Cerknica, Stari trg pri Ložu, Bloke, Divača, Ilirska Bistrica in Sežana ter druge občine glede na pravnomočne odločbe o usmeritvi.