Arhivi Kategorije: Svet staršev

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

ŠOLSKO LETO 2018/2019

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Osnutek zapisnika 3. redne seje

ŠOLSKO LETO 2017/2018

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE

ZAPISNIK 2. IZREDNE SEJE

ZAPISNIK 3. IZREDNE SEJE

ZAPISNIK 4. IZREDNE SEJE

Poslovnik Sveta staršev